Yara Shahidi x VMA Red Carpet
08/27/2017
Meredith Graves talks with Yara Shahidi on the 2017 VMA Red Carpet.