NEXT ON
Season 5 • 06/20/2014
Next on 16 and Pregnant.