1. Klowa Gordon

  • Posted 6/30/10
  • Views

Klowa Gordon talks to Christian Siriano about her MTV Movie Awards fashion.