• Season 2, Ep 6 · Bonus

Sneak Peek: Be With You

On the next episode, Jackson begins to morph into the kanima as Allison and Scott talk about their future.

07/02/2012 · 2