• Embed
watch full episode

Pranks

Season 3 Ep 6Bonus11/26/13

Snooki tries to play a prank on Jionni using Lorenzo's toys.

Up Next