Nicki Minaj celebrates her birthday at Tao in Las Vegas Thursday / Denise Truscello/ Getty Images

Nicki Minaj's Barbie Birthday (5)