Kim Kardashian celebrates New Year's Eve at Tao Nightclub in Las Vegas / Denise Truscello/ WireImage

Kim Kardashian Rocks Tao On New Year's Eve (5)