Viggo Mortensen as Nikolai Luzhin / Focus Features

"Eastern Promises" (20)