Cast Credits

Year
Movie
Role
1995
Deep River

1995
Picture Bride
The Benshi
1992
Journey of Honor
Lord Takugawa Ieyasu
1992
Shadow of the Wolf
Ramook
1989
Sen No Rikyu
Rikyu
1988
Walking Major

1987
Taketori Monogatari
Taketori-no-Miaytsuko
1987
Otoko Wa Tsurai Yo: Shiretoko Bojo
Junkichi Ueno
1984
Umi Isubame Joe No Kiseki
Fisherman
1982
The Challenge
Yoshida
1981
Inchon
Saito-San
1980
The Bushido Blade
Shogun's commander
1980
Port Arthur

1979
Winter Kills
Keith
1979
Incident at Blood Pass

1979
1941
Cmdr. Mitamura
1978
Oginsama
Tajko Hideyoshi
1978
Shogun's Samurai: The Yagyu Clan Conspiracy

1978
Nippon No Don-Yabohen

1978
Swords of Vengeance

1977
Proof of the Man

1976
Midway
Adm. Isoroku Yamamoto
1975
Paper Tiger
Ambassador Kagoyama
1971
Band of Assassins

1971
Red Sun
Kuroda
1970
Zatoichi vs. Yojimbo
Yojimbo
1969
Red Lion
Gonzo
1969
Under the Banner of Samurai
Kansuke Yamamoto
1969
The Day the Sun Rose
Kuma
1969
Battle of the Japan Sea

1969
Samurai Banners
Yamamoto
1969
The Man in the Storm
Saburo Watari
1968
Hell in the Pacific
Japanese Soldier
1968
Tunnel to the Sun
Kitagawa
1968
Secret Scrolls (Part 1)
Tasaburo
1968
Secret Scrolls (Part 2)
Tasaburo
1968
Whirlwind
Lord Akashi
1967
The Mad Atlantic

1967
The Emperor and a General
War Minister Anami
1967
Samurai Rebellion
Isaburo Sasahara
1967
Gion Matsuri
Kumaza
1966
Kiganjo no Boken

1966
Rise Against the Sword
Abare Goeman
1966
The Gambling Samurai
Chuji
1966
The Sword of Doom
Toranosuke Shimada
1966
Grand Prix
Izo Yamura
1965
Red Beard
Kyojio Niide (Akahige)
1965
Judo Saga
Shogoro Yano
1965
Fort Graveyard
Sgt. Kosugi
1965
Samurai Assassin
Niino
1965
Retreat From Kiska

1964
The Legacy of the 500,000
Matsuo
1963
The Lost World of Sinbad
Sukezaemon (aka Luzon, aka Sinbad)
1963
Attack Squadron

1962
Sanjuro
Sanjuro Tsubaki
1962
High and Low
Kingo Gondo
1962
Tatsu
Tatsu
1962
Chushingura
Genba Tawaraboshi
1961
Osaka Jo Monogatari
Mohei
1961
Yojimbo
Sanjuro Kuwabatake
1961
I Bombed Pearl Harbor
Admiral Isoroku Yamaguchi Yamamoto
1961
Man Against Man

1961
The Youth and His Amulet
Fudo-Myoh
1961
Animas Trujano
Animas Trujano
1960
Last Gunfight

1960
The Bad Sleep Well
Koichi Nishi
1959
Saga of the Vagabonds
Rokuro Kai
1959
Nippon Tanjo
Prince Yamato Takeru
1959
Samurai Saga

1958
The Rikisha-Man
Muhomatsu
1958
The Hidden Fortress
Gen. Rokurota Makabe
1957
The Lower Depths
Sutekichi, the thief
1957
Down Town

1957
Throne of Blood
Taketoki Washizu
1956
Samurai III: Duel at Ganryu Island
Musashi Miyamoto
1955
Samurai 1: Musashi Miyamoto
Takeso/Miyamoto Musashi
1955
Samurai 2: Duel at Ichijoji Temple
Musashi Miyamoto
1955
Record of a Living Being
Kiichi Nakajima
1954
Seven Samurai
Kikuchiyo, would-be samurai
1953
Taiheiyo No Washi

1952
The Life of Oharu
Katsunosuke
1951
Rashomon
Tajomaru, the Bandit
1951
The Idiot
Denkichi Akama
1950
Scandal
Ichiro Aoye
1950
Konyaku Yubiwa

1949
The Quiet Duel
Kyoji Fujisaki
1949
Stray Dog
Murakami, the Detective
1949
Jakoman to Tetsu

1948
Drunken Angel
Matsunaga

Production Credits

Year
Movie
Role
1979
Incident at Blood Pass
Producer
1969
Red Lion
Producer
1968
Tunnel to the Sun
Producer
1964
The Legacy of the 500,000
Director

Showtimes & Tickets

Enter Zip -OR- City, State
Date of Show
Powered By MovieTickets.com