1. Ken Ogata
  (Yukio Mishima)

 2. Masayuki Shionoya
  (Morita)

 3. Yasosuke Bando
  (Mizoguchi)

 1. Hiroshi Mikami
  (Cadet No. 1)

 2. Junya Fukuda
  (Cadet No. 2)

 3. Toshiyuki Nagashima
  (Isao [Runaway Horses])

 1. Shigeto Tachihara
  (Cadet No. 3)

 2. Shinichi Nosaka
  (Policeman [Runaway Horses])

 3. Ren Ebata
  (Reporter No. 1)

 1. Reisen Lee
  (Kiyomi)

 2. Alan Mark Poul
  (American Reporter)

 3. Naoya Makoto
  (Kendo Instructor [Runaway Horses])

 1. Minoru Hodaka
  (Ichigaya Colonel)

 2. Shinji Miura
  (Pavilion Acolyte)

 3. Tadanori Yokoo
  (Natsuo)

 1. Tatsuya Hiragaki
  (Actor [Runaway Horses])

 2. Toshio Hosokawa
  ("Rokumeikan" Producer)

 3. Tsutomu Harada
  (Romeo [Kyoko's House])

 1. Yasuhiro Arai
  (Reporter No. 2)

 2. Yosuke Mizuno
  ("Yukoku" Producer)

 3. Yuichi Saito
  (Student)

 1. John Nathan
  (Biographer)

 2. Mami Okamoto
  (Juliet [Kyoko's House])

 3. Kenji Sawara
  (Osamu)

 1. Sachiko Hidari
  (Osamu's Mother [Kyoko's House])

 2. Kazuo Kato
  (Grandmother)

 3. Donald Richie

 1. Roy Scheider
  (English Narration)

 2. Imari Tauji
  (Madame)

 3. Atsushi Takayama
  (Interrogation Policeman)

 1. Eimei Ezumi
  (Ichigaya Aide-de-Camp)

 2. Fumio Mizushima
  (Reporter No. 3)

 3. Kojiro Oka
  (1st MP [Runaway Horses])

 1. Sachiko Akagi
  (Thug's Girl Friend [Kyoko's House])

 2. Yuki Nagahara
  (Mishima, Age 5)

 3. Kyuzo Kobayashi
  (Literary Friend)

 1. Yuki Kitazume
  (Dancing friend)

 2. Hisako Manda
  (Mariko)

 3. Naomi Oki
  (1st Girl [Temple Of The Golden Pavilion])

 1. Miki Takakura
  (2nd Girl [Temple Of The Golden Pavilion])

 2. Koichi Sato
  (Kashiwagi [Temple Of The Golden Pavilion])

 3. Setsuko Karasuma
  (Mitsuko [Kyoko's House])

 1. Yasuaki Kurata
  (Takei [Kyoko's House])

 2. Mitsuru Hirata
  (Thug [Kyoko's House])

 3. Hiroshi Katsuno
  (Lieutenant Hori)

 1. Hiroki Ida
  (Izutsu [Runaway Horses])

 2. Jun Negami
  (Kurahara [Runaway Horses])

 3. Ryo Ikebe
  (Interrogator [Runaway Horses])

 1. Junkichi Orimoto
  (Gen. Mashita)

 2. Naoko Otani
  (Mother)

 3. Go Riju
  (Mishima, age 18-19)

 1. Masato Aizawa
  (Mishima, Age 9-14)

Showtimes & Tickets

Enter Zip -OR- City, State
Date of Show
Powered By MovieTickets.com