1. Ken Ogata
  (Yukio Mishima)

 2. Masayuki Shionoya
  (Morita)

 3. Yasosuke Bando
  (Mizoguchi)

 1. Hiroshi Mikami
  (Cadet No. 1)

 2. Junya Fukuda
  (Cadet No. 2)

 3. Toshiyuki Nagashima
  (Isao [Runaway Horses])

 1. Shigeto Tachihara
  (Cadet No. 3)

 2. Yuki Nagahara
  (Mishima, Age 5)

 3. Kyuzo Kobayashi
  (Literary Friend)

 1. Yuki Kitazume
  (Dancing friend)

 2. Hisako Manda
  (Mariko)

 3. Naomi Oki
  (1st Girl [Temple Of The Golden Pavilion])

 1. Miki Takakura
  (2nd Girl [Temple Of The Golden Pavilion])

 2. Koichi Sato
  (Kashiwagi [Temple Of The Golden Pavilion])

 3. Setsuko Karasuma
  (Mitsuko [Kyoko's House])

 1. Yasuaki Kurata
  (Takei [Kyoko's House])

 2. Mitsuru Hirata
  (Thug [Kyoko's House])

 3. Hiroshi Katsuno
  (Lieutenant Hori)

 1. Hiroki Ida
  (Izutsu [Runaway Horses])

 2. Jun Negami
  (Kurahara [Runaway Horses])

 3. Ryo Ikebe
  (Interrogator [Runaway Horses])

 1. Sachiko Akagi
  (Thug's Girl Friend [Kyoko's House])

 2. Yasuhiro Arai
  (Reporter No. 2)

 3. Eimei Ezumi
  (Ichigaya Aide-de-Camp)

 1. Tsutomu Harada
  (Romeo [Kyoko's House])

 2. Sachiko Hidari
  (Osamu's Mother [Kyoko's House])

 3. Tatsuya Hiragaki
  (Actor [Runaway Horses])

 1. Minoru Hodaka
  (Ichigaya Colonel)

 2. Toshio Hosokawa
  ("Rokumeikan" Producer)

 3. Naoya Makoto
  (Kendo Instructor [Runaway Horses])

 1. Yosuke Mizuno
  ("Yukoku" Producer)

 2. Fumio Mizushima
  (Reporter No. 3)

 3. Shinichi Nosaka
  (Policeman [Runaway Horses])

 1. Kojiro Oka
  (1st MP [Runaway Horses])

 2. Mami Okamoto
  (Juliet [Kyoko's House])

 3. Alan Mark Poul
  (American Reporter)

 1. Reisen Lee
  (Kiyomi)

 2. Ren Ebata
  (Reporter No. 1)

 3. Yuichi Saito
  (Student)

 1. Kenji Sawara
  (Osamu)

 2. Roy Scheider
  (English Narration)

 3. Shinji Miura
  (Pavilion Acolyte)

 1. Tadanori Yokoo
  (Natsuo)

 2. Atsushi Takayama
  (Interrogation Policeman)

 3. Imari Tauji
  (Madame)

 1. Kazuo Kato
  (Grandmother)

 2. John Nathan
  (Biographer)

 3. Donald Richie

 1. Junkichi Orimoto
  (Gen. Mashita)

 2. Naoko Otani
  (Mother)

 3. Go Riju
  (Mishima, age 18-19)

 1. Masato Aizawa
  (Mishima, Age 9-14)

Showtimes & Tickets

Enter Zip -OR- City, State
Date of Show
Powered By MovieTickets.com