1. Tom Selleck
  (Jack Elliot)

 2. Ken Takakura
  (Uchiyama)

 3. Ava Takanashi
  (Hiroko Uchiyama)

 1. Dennis Haysbert
  (Max "Hammer" Dubois)

 2. Toshi Shioya
  (Yoji Nishimura)

 3. Kinzo Sakura
  (1st Umpire)

 1. Shogo Nakajima
  (3d Umpire)

 2. Masahiro Nakane
  (Pitcher-Carp)

 3. Shoji Ohoki
  (Coach Hori)

 1. Masato Ohsumi
  (Player)

 2. Michael Papajohn
  (Rick)

 3. Hirokazu Nagano
  (Player)

 1. Hiro Nagae
  (Mutsui (Dragons))

 2. Kazukuni Mutoh
  (Catcher-Giants)

 3. Yoshiya Morita
  (Yashiro-Coach)

 1. Youichi Monda
  (Player)

 2. Shintaro Mizushima
  (Uchida)

 3. Shinichiro Miura
  (Umpire)

 1. Kazuhiko Migita
  (Namiki-Dragons)

 2. Larry Pennell
  (Howie Gold)

 3. Scott Plank
  (Ryan Ward)

 1. Todd A. Provence
  (Young Ball Player)

 2. Frank Thomas
  (Rookie)

 3. Dianne Crittenden

 1. Mineko Yorozuyo
  (Hiroko's Grandmother)

 2. Carrie Yazel
  (Coed in Bed)

 3. Katsushi Yamaguchi
  (Kobayashi (Dragons))

 1. Michigo Washizukan
  (Japanese Sportscaster)

 2. Tsukumo Torisaka
  (Anzai-Dragons)

 3. Kensuke Toita
  (Akito Yagi)

 1. Hikari Takano
  (Commercial Director)

 2. Rinzoh Suzuki
  (Sato (Dragons Owner))

 3. Tomohisa Shoji
  (2nd Base-Giants)

 1. Ikuko Saitoh
  (Morita San)

 2. Roland Rodriquez
  (Manuel)

 3. Frank Mendoza
  (Player-New York)

 1. Ken Medlock
  (Umpire)

 2. Michael McGrady
  (Duane)

 3. Takao Ito
  (Katsura-Coach)

 1. Yuji Inoue
  (Player)

 2. Yoshimi Imai
  (Ishimaru (Dragons))

 3. Toshikatsu Ida
  (Catcher)

 1. Takanobu Hozumi
  (Hiroshi Nakamura)

 2. Hidetaka Hoshino
  (Adachi-Coach)

 3. Jun Hamamura
  (Hiroko's Grandfather)

 1. Norihide Goto
  (Issei Itoi)

 2. Greg Goossen
  (Trey)

 3. Tomoko Fujita
  (Hiroko's Assistant)

 1. Naoki Fujii
  (Takuya Nishikawa)

 2. Charles Joseph Fick
  (Billy Stevens)

 3. Cin Chi Cheng
  (Itami, Coach)

 1. Nicholas Cascone
  (Doc)

 2. Kazuo Asahi
  (Player)

 3. Shinsuke Aoki
  (Nikawa (Dragons Owner))

 1. Yasunori Itoh
  (Catcher-Whales)

 2. Satoshi Jinbo
  (Tsuboi (Dragons))

 3. Shinya Kagimoto
  (Player)

 1. Sean McDonough
  (Himself)

 2. Tim McCarver
  (Himself)

 3. Masanao Matsuzaki
  (Sugita)

 1. Nobuhiko Matsunami
  (Giants Manager)

 2. Hiroshi Masumoto
  (Pitcher-Giants)

 3. Bradley Jay "Animal" Lesley
  (Niven)

 1. Leon Lee
  (Lyle Massey)

 2. Art La Fleur
  (Skip)

 3. Kenji Anzai
  (Player)

 1. Shotaro Kusumi
  (Takahashi (Dragons))

 2. Makoto Kuno
  (Japanese Sportscaster)

 3. Makoto Kaketa
  (2nd Umpire)

 1. Nobuyuki Kariya
  (Uemoto (Dragons))

 2. Mary Kohnert
  (Player's Wife)

 3. Fumio Kubo
  (Pitcher-Whales)

 1. Joh Nishimura
  (Tomohiko Ohmae)

 2. Kohsuke Toyohara
  (Toshi Yamashita)

 3. Toshizo Fujiwara
  (Ryoh Mukai)

 1. Mak Takano
  (Shinji Igarashi)

 2. Kenji Morinaga
  (Hiroshi Kurosawa)

Showtimes & Tickets

Enter Zip -OR- City, State
Date of Show
Powered By MovieTickets.com