1. John Lone
  (Pu Yi as an Adult)

 2. Joan Chen
  (Wan Jung, "Elizabeth")

 3. Peter O'Toole
  (Reginald Johnston, "R.J.")

 1. Ying Ruocheng
  (The Governor)

 2. Victor Wong
  (Chen Pao Shen)

 3. Dennis Dun
  (Big Li)

 1. Ryuichi Sakamoto
  (Masahiko Amakasu)

 2. Cary-Hiroyuki Tagawa
  (Chang)

 3. Jade Go
  (Ar Mo)

 1. Fumihiko Ikeda
  (Yoshioka)

 2. Tiger Tsou
  (Pu Yi, Age 8)

 3. Fan Guang
  (Pu Chieh)

 1. Henry Kyi
  (Pu Chieh, Age 7)

 2. Alvin Riley III
  (Pu Chieh, Age 14)

 3. Yang Baozong
  (Gen. Yuan Shikai)

 1. Wang Biao
  (Prisoner)

 2. Cui Jingping
  (Lady of the Pen)

 3. Dong Jiechen
  (Doctor)

 1. Gu Junguo
  (Tang)

 2. Cai Hongxiang
  (Scarface)

 3. Soong Huaikuei
  (Lung Yu)

 1. Pan Hung
  (Li Shu Xian)

 2. LiDien Lang
  (Empress Wan Rung)

 3. Liangbin Zhang
  (Big Foot)

 1. Zhang Lingmu
  (Emperor Hirohito)

 2. Basil Pao
  (Prince Chun)

 3. Martin Reynolds
  (Englishman)

 1. Luo Shigang
  (Chang Ching Hui's secretary)

 2. Zhang Tianmin
  (Old Tutor)

 3. LiDien Xing
  (Li Yu Qin)

 1. Jiang Xi Ren
  (Lord Chamberlain)

 2. Yang Hongchang
  (Scribe)

 3. Vivian Wu
  (Wen Hsiu)

 1. Richard Vuu
  (Pu Yi (3 years))

 2. Wu Tao
  (Pu Yi (15 years))

 3. Lisa Lu
  (Tzu Hsui, The Empress Dowager)

 1. Hideo Takamatsu
  (Gen. Ishikari)

 2. Hajime Tachibana
  (Japanese Translator)

 3. Huang Wenjie
  (Hunchback)

 1. Liang Dong
  (Lady Aisin-Gioro)

 2. Dong Zhendong
  (Old Doctor)

 3. Constantine Gregory
  (Oculist)

 1. Shao Ruzhen
  (First High Consort)

 2. Xu Chunqing
  (Grey Eyes)

 3. Luo Hongnian
  (Sleeping Old Tutor)

 1. Yu Shihong
  (Hsiao Hsiu)

 2. Wu Jun
  (Wen Hsiu (12 years))

 3. Lucia Hwong
  (Lady of the Book)

 1. Wu Hai
  (Republican Officer)

 2. Xu Tongrui
  (Captain of Feng's Army)

 3. Li Fusheng
  (Minister of Trade)

 1. Chen Shu
  (Chang Chinghui)

 2. Cheng Shuyan
  (Lady Hiro Saga)

 3. Zhang Daxing
  (Tough Warder)

 1. Zu Ruigang
  (Second Warder)

 2. Jin Yuan
  (Party Boss)

 3. Akira Ikuta
  (Japanese Doctor)

 1. Michael Vermaaten
  (American)

 2. Matthew Spender
  (Englishman)

 3. Chen Kaige
  (Capital of Imperial Guard)

 1. Rio Ruocheng

 2. Maggie Han
  (Eastern Jewel)

 3. Ric Young
  (Interrogator)

Showtimes & Tickets

Enter Zip -OR- City, State
Date of Show
Powered By MovieTickets.com